"Welzijn-en-Balans"

Hallo, ik ben Inna de Jong.

Ik ben je welzijnscoach, natuurlijk alleen als je bereid bent om met mij een reis te beginnen, een reis naar een nieuwe wereld van gezondheid.

Ik ben 42 jaar, getrouwd en ik heb 2 kinderen.

Middels mijn eigen problemen in het leven vroeger ben ik in aanraking gekomen met de andere filosofie, andere levenswijze. Ik zocht naar de oplossingen voor het herstellen van het menselijke gezondheid waar geen oplossingen op dit moment bekend waren bij de reguliere hulp. Ik ging zoeken bij de alternatieve geneeswijzen. Het was een lange weg die nog steeds vordert. Ik heb mij verdiept in de energetische fysiologie van een mens, een energetische overdracht aan mensen.

Ik heb de volgende opleidingen gevolgd:

  • Reiki 1, Reiki 2
  • Kosmo-energie healing – 2 jaar, nog steeds bezig
  • HUE – Human Universal Energie 1-6 Level
  • The Sothis High Planetary School of transcendental Education and spiritual Literacy – Master of Science in Energetic Physiology of Man – 3 jaar
  • Genezers Academy – 1 jaar
  • Lifexpert school – 2 jaar, nog steeds bezig
  • Dietology en voedings cursus

Ik zal u persoonlijk coachen om het door mij samengesteld welzijnsprogramma in praktijk te brengen. Wij zullen werken met een actief bewustwordingsprogramma, waarin u de werking van uw lichaam beter leert begrijpen en relaties leert leggen tussen alle aandachtsgebieden voor het optimale resultaat. Dit betekent dat deze veranderingen zullen leiden tot een kwaliteitsverbetering van het functioneren - lichamelijk, geestelijk en sociaal.

Mijn werkwijze is gebaseerd op het inzicht geven in de leefwijze en gewoontes, het transformeren van emoties en onverwerkte ervaringen om deze te transformeren naar een beter gevoel. Pas daarna kan er blijvend iets veranderen, en kunnen klachten verminderen of helemaal verdwijnen.

Emoties en ervaringen hangen samen met je gezondheidstoestand. Als je vaak negatieve emoties voelt en er zijn in het verleden of recentelijk ervaringen opgedaan die nog niet verwerkt zijn, heeft dit grote invloed op de lichamelijke, geestelijk en sociale gezondheid.

Mijn kracht is om de cliënt bewust te laten worden waar zijn/haar blokkades liggen. Patronen te doorbreken en het fysieke lichaam, de geest en de ziel weer in balans te krijgen.

Ik maak hiervoor gebruik van verschillende methoden, filosofieën. Ik stel voor U een persoonlijke welzijnsprogramma samen waarin ik deze methoden toepas om lichaam en geest in balans te krijgen

In de beginperiode hebben we wekelijks, soms dagelijks, contact over de voortgang van het programma, uw ervaringen, resultaten, behandelingen e.d.

De duur van de behandeling hangt af van de therapie en ook van de draagkracht van de cliënt (hoe diep wil de cliënt gaan).

Een behandeling duurt een tot anderhalf uur.

Er zijn meerdere behandelingen nodig om het gewenste resultaat te behalen.

De client zelf moet bepaalde handelingen zelf thuis uitvoeren daar hangt het behandelings resultaat van af .

De behandeling zal om de drie weken herhaald of bijgesteld worden om op zo’n goed mogelijke en op een natuurlijke wijze het lichaam en geest te laten genezen.

Hoe lang deze herhaalde consulten worden gedaan hangt af van de behoefte van de cliënt en het genezingsproces.

De behandelingen kunnen ook sneller opeenvolgend gegeven worden, dit hangt van de zorgvraag af.